Podcast: Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům – nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavě

Nedávno jsem dostala zpětnou vazbu od bývalé účastnice výcviku systemického koučování na tento podcast o Pozitivní inteligenci. Helena není jediná, komu se podcast líbil, a tak jsem se rozhodla publikovat i rozšířené materiály, ze kterých podcast vychází. Nyní máte možnost najít jak podcast tak zmiňované materiály zde na této stránce.

 

1. Sabotéři v naší hlavě – nové téma, se kterým pracuješ. Můžeš stručně představit problematiku?

 

Sabotéři v naší hlavě je téma, se kterým pracuje pozitivní inteligence.
Je to návod na to, jak trénovat svoji mysl, aby častěji fungovala jako náš přítel než jako nepřítel.

Co si pod tím představit:
Když mysl říká, že byste se měli co nejlépe připravit na důležitou schůzku a povzbuzuje vás, hledá možnosti, chová se jako přítel. Když vás probudí ve 3 v noci, plná úzkostí a obav ze schůzky, posté probírající, co se může pokazit a stát, jestliže selžete, chová se jako nepřítel.

Když se chová jako protivník, je to tehdy, když je v režimu sabotérů, těch hlasů v naší hlavě, co nám říkají, co bychom měli a neměli dělat a jak špatně dopadneme, když nebudeme poslouchat jejich dobré rady. A k tomu nás neustále upozorňují, co děláme špatně a co vše se může pokazit. Také tomuto režimu říkáme mozek přežití.

Když se chová jako přítel, je v režimu Mudrce/Vědmy, kreativní mozek, kdy jsme naopak schopni vidět příležitosti, být kreativní, podpořit se a opravdu se poučit z chyb, ne si za ně nadávat.
U většiny lidí je mysl většinu času v režimu sabotérů, což bere energii.

No a dobrá zpráva je, že dokážeme trénovat schopnost přepínat z mozku přežití – sabotérů do kreativního mozku – Vědma / mudrc.

2. Jak ses k tématu dostala? Slýchám o něm nyní častěji. Proč je tolik aktuální?

 

V roce 2018 jsem poprvé slyšela termín Pozitivní inteligence, tehdy jsem si to pletla s pozitivní psychologií. No a v roce 2020 jsem narazila na video Shirzada Charmina o Pozitivní inteligenci a jeho programu Mental Fitness. Přihlásila jsem se, sehnala další čtyři kolegy do podpůrné skupiny a společně jsme absolvovali 6-ti týdenní program videí a každodenních cvičení na posílení Duševní zdatnosti.

Proč je aktuální – dnešní doba je náročná a plná nejistot, náhlých změn a je normální, že se cítíme unavení, možná naštvaní. A je lehké propadnout frustraci a negativismu a být v područí svého mozku přežití, který nás nakopává k činnosti pomocí negativních emocí: …strach, stres, hněv, vina, stud, nejistota,….

Což sice přináší nějaké výsledky, ale NE spokojenost a štěstí, dostáváme se do spirály negativních emocí – jedeme v našich automatických vzorcích a starých návycích a snižuje se naše schopnost tvořit něco nového a rozvíjet se, což bychom naopak v této době velmi potřebovali. Proto je teď toto téma aktuální, nenechat se unášet sabotéry a přepínat na svého Mudrce / Vědmu.

Vyhnat mozek přežití z kapitánského sedadla na sedadlo kopilota, a tak ho degradovat na pozici, ve které nebude řídit on nás, ale my jeho. PQ mozek dobře ví, jak a kdy zaúkolovat svého kopilota.

 

3. Jak/kdy sabotéři v naší hlavě vznikají?

Jak jsme přišli k Sabotérům – začínají jako naši strážci, aby nám pomohli přežít skutečné a domnělé ohrožení našeho fyzického a emocionálního přežití v dětství.

Jsou dva způsoby, jak získáme svoje konkrétní sabotéry:
1. Přeženeme některou ze svých silných stránek do extrému
2. Jako reakci na situace v našem dětství

Ad 1. Rodíme se s určitými silnými stránkami, ty vyzkoušíme jako strategii, jak se se světem vypořádat (např. vycházet s každým dobře, hodně makat, vyhýbat se konfliktům, mít ve všem pořádek,…) a když se to osvědčí, tak ji používáme pořád a ve všech situacích.

Pomalu nám pak zakrní ostatní schopnosti. A z naší silné stránky se stane extrém, prostě jako bychom měli jen jeden nástroj, třeba kladivo a to používali všude.

Ad 2. Příklady:

 • reakcí na emoční chaos v rodině bývá – hyper-racionální – útěk do řádu racionální mysli a potlačení pocitů
 • reakcí na lásku podmíněnou výkonem – hyper-výkonný
 • reakcí na to, když se dítě musí starat velmi brzy o sebe – kontrolor

U dětí jsou oba mozky vyrovnané. Tím, jak neustále procvičujeme mozek přežití – sabotéry, je neustále posilujeme, a kreativní mozek se nedostane ke slovu a zakrňuje. I když v dospělosti by se nám více hodil.

Je pravda, že naši Sabotéři nás úspěšně DOSTALI TAM KDE JSME, poháněli nás abychom se zlepšovali a uspěli prostřednictvím strachu, úzkosti, viny, hanby atd. – tzv. Negativní posílení.

Výzkum však ukazuje, že bychom uspěli ještě více, pokud bychom jednali na základě pozitivních pocitů zvědavosti, soucitu, kreativity, lásky k sobě a ostatním a lásky k sebevyjádření. A byli bychom mnohem šťastnější a méně stresovaní.

4. S jakými typy sabotérů se nejčastěji setkáváš při své práci?

Všichni máme soudce – to je vrchní sabotér
Hledá nedostatky v nás, v ostatních či v okolnostech.

 • Cos to zase udělal? Co s tebou je?
 • Ta vypadá. Co to plácá?
 • Budeš šťastný, až uděláš tohle…
 • Kdybych tě nepostrkoval, zlenivěl bys a spokojil by ses i s málem

A pak existuje jeho 9 kompliců, kteří mu pomáhají.

Máme všechny, ale v různé míře a obvykle 2-4 jsou ti naši, velmi silní

Nejčastěji pracuji s manažery, typické pro ně jsou:

Hyper-výkonný – Hyper-achiever
Musí neustále dosahovat výkonů a úspěchů. Vede k workoholismu.

 • Musím být schopný a úspěšný.

Hyper-racionální – Hyper-rational
Vše chce vyřešit pomocí logiky a rozumu; i vztahy.
Centrem všeho je racionální mysl. Pocity jen odvádí pozornost a nejsou relevantní.

 • Mnoho lidí přemýšlí iracionálně a nedbale.

Vyhýbač – Avoider
Vyhýbá se obtížím, nepříjemným úkolům a konfliktům.

 • Tohle je vážně nepříjemné. Možná by se to nějak samo vyřešilo, kdybych to nechal být.

Kontrolor – Controller
Chce mít vše pod kontrolou, aby to bylo podle něj.

 • Buď mám situaci pod kontrolou, nebo se mi vymyká. Jiná možnost není.

Hyper-ostražitý – Hyper-vigilant
Neustále pociťuje intenzivní úzkost ze všech nebezpečí života a silně se zaměřuje na to, co by se mohlo pokazit.

 • Kdy už se pokazí i ten zbytek?

Netrpělivý – Restless
Hledá nové a další činnosti, potřebuje být permanentně něčím zaměstnán.

 • Život je příliš krátký. Musím ho žít naplno

Perfekcionista – Stickler
Perfekcionismus a extrémní potřeba řádu a organizace. Velmi kritický k sobě i k ostatním.

 • Pokud to neumíš udělat perfektně, nedělej to vůbec.

Pomahač – Pleaser
Stále pomáhá ostatním, utěšuje, zachraňuje je a lichotí jim. Neřekne, co potřebuje on.

 • Abych byl dobrým člověkem, musím upřednostnit potřeby ostatních lidí před vlastními.

Oběť – Victim
Trucuje, skládá se, chce to vzdát. Získává pozornost tím, že má emoční problémy nebo je temperamentní a mrzutý.

 • Nikdo mi nerozumí. Jsem chudák.
 • Všechno špatné se vždy stane mně

5. Jaký může být typický projev sabotéra třeba v této době, kdy většina z nás pracuje na HO, mnozí neví, kdy se vrátí do zaměstnání, zda budou mít na zaplacení účtů apod.?

Protože se vše mění, doba je nejistá, to je živná půda pro sabotéry.

Vnímáme situaci jako ohrožující, proto se aktivuje mozek přežití a Sabotéři se nás budou snažit zachránit, takže přesvědčovat, že se bez nich neobejdeme a budou o to více aktivní.

Vyhýbač se bude snažit vyhnout všemu nepříjemnému, konfliktům, nic neřešit, odkládat, takže se dostaneme do potíží, protože něco důležitého zanedbáme.

Hyper-ostražitý bude o to víc upozorňovat na negativní situaci, na rizika, na možné problémy a zveličovat je, takže budeme totálně vyplašení a vystresovaní, jak říká klasik, nejhorší je smrt z vyděšení.

Takže se nám dle sebenaplňujícího proroctví něco nepříjemného přihodí, protože si to přitáhneme.

Oběť bude ještě více dávat najevo, jak za nic nemůže a můžou za to ti ostatní, bude se snažit získat pozornost citovými výlevy a dramaty, jaký je chudák.

Takže nejdříve přitáhne něčí pozornost, ale nakonec se jí začnou lidé vyhýbat, což ji ještě utvrdí v tom, jak jsou na ni všichni zlí.

Hyper-racionální bude hledat a předkládat argumenty podporující tvrzení, kterému věří. Povede válku argumentů a uzavře se do své sociální bubliny.

Hyper-výkonný bude vyvíjet horečnou aktivitu, musíme něco dělat, musíme víc makat, bez toho, aniž by si ověřoval, že to má smysl. Skončí to vyčerpáním a vyhořením.

Kontrolor bude říkat, jak to všichni dělají špatně a jak by to řídil on, kdyby měl tu možnost.

Bude promýšlet mnoho kroků dopředu a připravovat se na všechny možné varianty, což povede k vyčerpání a k nechuti ostatních cokoliv dělat.

Pomahač bude litovat a utěšovat lidi okolo, snažit se je zachraňovat a pomáhat jim, jak on si myslí, že je to nejlepší, bez ohledu na to, co chtějí oni.

Což může vést k závislosti ostatních či jejich odporu a vyhoření pomahače.

Netrpělivý bude zkoušet různé věci, skákat z jedné činnosti či jednoho opatření na druhé, aniž by zjistil, jestli to opravdu funguje a dotáhl něco do konce.

Perfekcionista – bude trvat na absolutním dodržování všeho, dotahovat opatření ad absurdum, točit se na nepodstatných detailech.

O to více budeme potřebovat svého mudrce či vědmu, s jejich schopností empatie – soucitu a laskavosti k sobě samým, který nás vymaní ze spirály negativních emocí.

A my pak budeme schopni zkoumat s otevřenou myslí, vidět a podporovat, co funguje a k tomu přinášet vylepšení, rozhodovat se se širší perspektivou a s ohledem na smysl a pak podniknout rozhodnou a soustředěnou akci.

6. Máš nějaký instantní trik, který pomůže „přepnout“?

Když chceme oslabovat sabotéry, tak první věc je přepínání do kreativního mozku pomocí PQ reps

• Jednoduchá cvičení – 10 vteřin, kdy směřujeme
pozornost na své tělo a jakýkoli ze svých 5-ti smyslů

Přepínání pozornosti na tady a teď – tam je mudrc, sabotéři jsou v minulosti nebo budoucnosti

Stimulace PQ mozku oslabuje mozek přežití, který je vitální pro sabotéry
Zaměříme-li se na fyzické pocity, zapojuje se Prefrontální kortex a části pravé hemisféry, vytváří se nové nervové spoje

Opakujte cviky pokaždé, když zpozorujete a rozpoznáte své sabotéry – když chytíte a rozpoznáte sabotéra – udělejte 10 vteřin PQ reps – dvě mouchy jednou ranou, oslabujeme sabotéry, posilujeme PQ mozek

• Pozorné tření prstů o sebe
• Pozornost na dýchání – vědomé nádechy a výdechy
• Uvědomit si váhu těla na židli, jak sedím
• Dotknout se něčeho a vnímat dotek, povrch, texturu, teplotu
• Soustředění na zvuky
• Soustředění na to, co vidím (zírání)
• Soustředění na chůzi
• Pozorné vrtění prsty u nohou

Aktivace jednotlivých dovedností Mudrce/Vědmy:

Explore/Zvídavost
• Ukaž, ty jo, hmm, to je zajímavé, jak to funguje
Innovate/Inovace
• Poslouchám. To je dobré. A když k tomu přidáme…
Navigate/Navigace
• Budu z toho mít dobrý pocit i za rok? Co by udělala dračí princezna? Co by řeklo moje moudré laskavé já?
Empathize/Empatie
• Zajímáš mě. Chci vidět tvoje dobro. Jaká je tvoje esence?
Activate/Aktivace
• Jdeme na to. To bude paráda

7. Co je to Pozitivní inteligence a k čemu slouží tzv. PQ?

 

Je to název celého konceptu o Sabotérech a Mudrci/Vědmě, také se takto jmenuje kniha Shirzada Charmina.
Předpokládám, že všichni znáte IQ, většinou známe také EQ a teď tady máme PQ – kvocient pozitivní inteligence.

Poměr síly našeho Mudrce/Vědmy vůči Sabotérům – nakolik máte svou mysl pod kontrolou:
• Vyjadřuje míru duševní zdatnosti – Mental fitness
• Schopnost přistupovat k výzvám a překážkám spíše s pozitivním nastavením mysli než s negativním.

Vysoká PQ: Vaše mysl se chová častěji jako váš přítel než jako nepřítel

8. Co charakterizuje Mudrce/Vědmu a jak tyto dovednosti mohu aktivovat?

Nachází se v novějších částech mozku: Střední prefrontální kůra, okruh empatie, části pravé hemisféry

Kreativita

Motivuje přes pozitivní emoce:
…empatie, zvídavost, kreativita, vášeň, smysl,….

Vytváří váš nejvyšší úspěch a trvalé štěstí.

Vnímá každý nový problém, kterému musíme čelit, buď hned od samého začátku jako dar a novou příležitost nebo z něj můžeme svým aktivním přístupem dar a příležitost učinit.

Má přístup k 5-ti důležitým schopnostem vaší mysli a umí je efektivně využít k řešení jakýchkoliv problémů:

(1) Zkoumat a objevovat s velkým zájmem a otevřenou myslí

(2) Vcítit se do pocitů vlastních i pocitů lidí kolem nás řešit každou situaci s porozuměním a soucitem

(3) Inovovat a vytvářet nové perspektivy a přinášet neobvyklá řešení (myslet mimo zavedený rámec) outside-the-box

(4) Navigovat nás po cestě, která nejlépe odpovídá našim základním hodnotám a poslání; Rozhodovat se podle smyslu a s širší perspektivou, pohled od konce

(5) Aktivovat nás, podniknout rozhodné kroky a činit rozhodnutí bez jakéhokoliv stresu, rozptylování a ovlivňování Sabotéry

9. Jak si mohu sama ověřit, co ovlivňuje právě můj způsob přemýšlení?

 

10. Co pomáhá tobě osobně pracovat se svými vlastními sabotéry v hlavě?

Pozorovat je, rozpoznávat jejich myšlenky a pocity, kdykoliv si jich všimnete:
Pozorujeme a označujeme jejich projevy. Jsou spojeni s určitými emocemi, takže to je signál.

Pojmenovat si je a škádlit je – např. Můj netrpělivý už zase chce začínat novou věc.

Očekávat sabotéra – pár PQ reps, co vás čeká za činnosti? Předjímejte, jak bude reagovat některý z vašich sabotérů a jak vás bude brzdit? Jaké negativní emoce bude mít?

Dělat PQ reps – Příprava – prevence
◦ aktivuji PQ mozek – abych měla nabitý PQ a oslabené sabotéry
◦ Relax – přestávka
◦ Aktivuji Mudrce/vědmu

Když se něco děje – akce
◦ který sabotér se mne snaží unést
◦ co za sabotéra má druhá strana

11. K tématu připravuješ také vlastní kurz, co si z něj účastníci odnesou?

Existují dvě možnosti:

A) Individuálně – 6-ti týdenní program (videa, každodenní cvičení, podpora ode mne) a navíc je to v angličtině, takže si ji procvičíte.

B) Pro týmy – je to skvělý program jak nejen pomoci sobě a naučit se pracovat se svou myslí, ale také jak podpořit spolupráci a komunikaci v rámci týmu – jistá forma teambuildingu.

Připravila jsem 2 workshopy:

Workshop Pozitivní inteligence I – Sabotéři

 • Seznámíte se s konceptem pozitivní inteligence
 • Poznáte všech 10 sabotérů – jejich silné stránky, jejich lži, přes které nás ovlivňují
 • Naučíte se jednoduchá „PQ Reps“ cvičení pro posílení kreativního mozku
 • Budeme trénovat chytání a oslabování sabotérů
 • Ukážeme si, jak využívat cvičení Pozitivní inteligence v každodenní praxi

Workshop Pozitivní inteligence II – Mudrc/Vědma

 • Seznámíte se s perspektivou Mudrce/Vědmy
 • Budeme trénovat techniku Tří darů
 • Odhalíme 5 dovedností Mudrce/Vědmy a kdy kterou použít (Empatii, Zvídavost, Inovaci, Navigaci a Aktivaci)
 • Vyzkoušíme praktická cvičení k aktivaci každé z dovedností

Zajímává Vás jakou zpětnou vazbu na podcast jsem obdržela?

Ahoj Pavli,

náhodou jsem narazila na Tvůj podcast – Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům.
Chci Ti říct, že podcast se mně moc líbí, a to z následujících důvodů – podává ucelené a zároveň velmi konkrétní informace o pozitivní inteligenci a člověk si tak udělá přesnou představu, o co se jedná.
Mě osobně nejvíce zaujaly:
• Konkrétní příklady, jak a kdy vznikají sabotéři v naší hlavě
• Typické projevy sabotérů v nejistých dobách
Tyto popisy mně pomáhají poznat, kdy se mě pokouší unést moji sabotéři.
• V neposlední řadě konkrétní tipy – cvičení na oslabování sabotérů a na aktivaci dovedností Mudrce/Vědmy

Hned jsem si udělala test (je super, že je zdarma 🙂 ) a těším se na některý z Tvých workshopů na toto téma.

 

Měj se krásně, Helena

Tento podcast a informace v něm doporučuji každému, kdo se jen trochu zabývá sám sebou, koho zajímá psychologie či pracuje s lidmi a je zodpovědný za jejich rozvoj.

Doufám, že i vy jste zde našli přínosné informace, které vám např.  pomohly pochopit chování své či ostatních lidí kolem vás.

Pokud vás něco k tématu napadlo či vás něco zajímá, tak neváhejte a napište mi do komentářů nebo se přihlaste na workshopy: 
Sabotéři – 20. října  a Mudrc/Vědma – 1. prosince 2022.

Podcast: Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům - nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavě

o Trvání: 38:35 min

Podcast: Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům - nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavě

o Trvání: 38:35 min

Vrchní sabotér Soudce – náš vnitřní kritik

Vrchní sabotér Soudce – náš vnitřní kritik ​Také znáte ten hlas ve své hlavě, který říká, že jste něco udělali špatně, předhazuje vám chyby, které jste udělali, ale i ty, které byste mohli udělat? Nebo říká, co vše bylo špatně na nějaké situaci anebo jak jsou hrozní...

Lži sabotérů – které z následujících „pravd“ znáte ze své hlavy?

Lži sabotérů – které z následujících „pravd“ znáte ze své hlavy?V článku "Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry (1/2)" jsme se poprvé setkali s devíti Sabotéry. Dnes vám nabízím jedno cvičení, které používám na svých workshopech.Níže...

Pochytali jste své Sabotéry? Je čas posílit svého Mudrce/Vědmu (2/2)

Pochytali jste své Sabotéry? Je čas posílit svého Mudrce/ Vědmu (2/2) V minulém článku Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry jsme si zabývali Sabotéry, hlasem našeho mozku přežití, který nás pohání pomocí negativních emocí, strachu,...

Co mi dal program Pozitivní inteligence – Mental Fitness

Co mi dal program Pozitivní inteligence – Mental Fitness Jak funguje náš mozek? Jaké schopnosti má naše mysl? Skutečně to, co si myslíme o lidech a situacích ovlivňuje, jak jednání dopadnou? Utvářejí naše myšlenky náš svět? Podobné otázky mě vždy fascinovaly. A tak...

Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? (1/2)

Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry. (1/2) Daří se vám plnit vaše cíle a úkoly, ale cítíte se vyčerpaní a že se musíte do práce nutit? Pořád vám v hlavě zní: ještě tohle a tohle, ty se vůbec nesnažíš, to dopadne špatně, to bude zase...

Dva velmi jednoduché cviky – PQ Reps:

1. Přiložte k sobě palec a ukazováček jedné ruky a třete oba prsty o sebe. Takovou silou, abyste cítili rýhy na prstech. Soustřeďte se na ten pohyb a vjemy. Zkuste minimálně 10 vteřin, čím déle, tím lépe.

2. Cvik, který mě vždy spolehlivě rozesměje: zaměřte svoji pozornost na svoje prsty u nohou. Zahýbejte s nimi, můžete se pokusit jeden po druhém spočítat. Jak to jde?

Vyhýbá se obtížím, nepříjemným úkolům a konfliktům. „Tohle je vážně nepříjemné. Možná by se to nějak vyřešilo samo, kdybych to nechal být.“
Chce mít vše pod kontrolou, aby to bylo podle něj. „Buď mám situaci pod kontrolou, nebo se mi vymyká. Jiná možnost není.“
Musí neustále dosahovat výkonů a úspěchů. Vede k workoholismu. „Musím být schopný a úspěšný. Jen tak za něco stojím.“
Stále pomáhá ostatním, utěšuje, zachraňuje je a lichotí jim. Neřekne, co potřebuje on. „Abych byl dobrým člověkem, musím upřednostnit potřeby ostatních lidí před vlastními.“
Vše chce vyřešit pomocí logiky a rozumu; včetně vztahů. „Centrem všeho je racionální mysl. Pocity jen odvádí pozornost a nejsou relevantní. Mnoho lidí přemýšlí iracionálně a nedbale.“
Hledá nové a další činnosti, potřebuje být permanentně něčím zaměstnán. „Život je příliš krátký. Musím ho žít naplno.“
Trucuje, skládá se, chce to vzdát. Získává pozornost emočními problémy, je temperamentní nebo mrzutý. „Nikdo mi nerozumí. Jsem chudák. To špatné se stane jen mně.“
Perfekcionismus a extrémní potřeba řádu a organizace. Velmi kritický k sobě i k ostatním. „Pokud to neumíš udělat perfektně, nedělej to vůbec.“

Neustále pociťuje intenzivní úzkost ze všech nebezpečí života a silně se zaměřuje na to, co by se mohlo pokazit. „Kdy už se pokazí i ten zbytek? Život je plný nebezpečí a nástrah.“

Mgr. Pavla Pavlíková, PCC

Mgr. Pavla Pavlíková, PCC

je koučka, horolezkyně a rozmazlující panička své bearded collie – Genýska. Vždy ji zajímaly otázky typu: „Jak funguje náš mozek? Jaké schopnosti má naše mysl? Utvářejí naše myšlenky náš svět?“. Není tedy divu, že od r. 1997 se věnuje práci s lidmi a hlavně jejich rozvoji. Zabývá se zkoumáním a upravováním myšlenkových vzorců svých klientů tak, aby je nebrzdily a byly jim více k užitku. A také věří ve schopnosti každého člověka; v to – že každý člověk je nedocenitelný originál.