Uskutečnili jsme

Hodně štěstí, zdraví, lásky a smíchu v novém roce 2024!

A pokud Vás baví seberozvoj a práce s mozkem tak se k nám přidejte hned začátkem roku na  workshopy Mental Fitness:

  • 17.1.2024 na téma Sabotérů v našem mozku
  • 21.2.2024 na téma Vědma/Mudrc

Více informací o workshopech naleznete zde.

 

11.12.2023

Stala jsem se certifikovaným koučem pro Positivní inteligenci

Mám radost. Završil se další milník v mé práci se Sabotéry v našich hlavách, kdy trénujeme duševní zdatnost – Mental fitness. Stala jsem se certifikovaným koučem pro Positivní inteligenci, takže mám další zkratku za jméno 😊. Už nejen PCC, ale i CPQC.

Certifikační proces byl docela náročný, a velmi dobře vedený – hodně mě naučil rozbor mého rozhovoru ostatními kouči a také to, kdy já sama jsem dávala zpětnou vazbu na rozhovory ostatních. Do toho několik dalších písemných prací ohledně pozitivní inteligence, docela fuška, ale stálo to za to. Pojďte se mnou chytat a oslabovat sabotéry a posilovat naši kreativní a inovativní část – mudrce/vědmu v nás.

19.4. Mental fitness – odstraňte brzdy výkonu pro společnost innogy

Duševní zdatnost je naše schopnost přistupovat k výzvám a překážkám spíše s pozitivním nastavením mysli než s negativním, což závisí na tom, zda používáme více náš mozek přežití – Sabotéry nebo mozek kreativní – Mudrce/Vědmu. Ovlivňuje naši spokojenost, výsledky, energii a úroveň stresu.

20.3. – 12.4.2023- Série 4 webinářů Mental Fitness – zvyšte svou duševní zdatnost pro společnost T-Mobile

Během 4 týdnů jsme spolu s 15 účastníky odhalovali, jak trénovat 3 mentální svaly – lapač sabotérů, posilovač mudrce/vědmy a sval sebeovládání. Podobně jako u fyzické zdatnosti  je důležité posilovat i naši duševní zdatnost.

22.2.2023 Mental Fitness – Sabotéři a mudrc v naší mysli – další běh

Dva workshopy jsou určené pro ty, kdo chtějí zvýšit svoji duševní odolnost, mít více energie, kreativnější nápady, lepší výsledky a zároveň spokojenost.

Výkon, úspěch a spokojenost jsou ovlivněny naším nastavením, kterou část mozku zapojujeme. Během dvou workshopů se naučíme, jak oslabovat svoje sabotéry (mozek přežití) a jak posilovat Mudrce/Vědmu (kreativní mozek).

 

15.2.2023 Veolia

Mám moc ráda týmové workshopy. I proto, že vyžadují pořádnou dávku kreativity. Což se přihodilo minulý týden během workshopu pro tým Nadačního fondu Veolia. Setkání probíhalo v pěkných prostorách ve Florentinu, ale zjistila jsem po příchodu, že nemají flipchartový stojan. Tak jsme daly hlavy dohromady a vymyslely náhradní konstrukci – viz foto.

Pak již vše probíhalo skvěle, navazovaly jsme na setkání týmu před třemi lety. Cílem bylo podpořit spolupráci, takže jsme zahájily kreativním představením, nejprve se ozývalo, že neumíme malovat a jak pak byly krásné a výstižné obrázky. Zahrály jsme si o královnu Empatie, bylo to velmi těsné.

Hlavním bodem programu bylo posilování Duševní zdatnosti. Takže jsme odhalily Sabotéry, které jsme si vypěstovaly během let a kteří nám hází klacky pod nohy. Učily jsme se je oslabovat a přepínat ze Sabotérů na kreativní režim mysli. A tomu se budeme dále věnovat na pokračování workshopu.

Bylo zajímavé, že se ukázal jeden sabotér společný všem a to, jak dobře svoje sabotéry známe a víme o nich. Což je 20 % úspěchu v jejich oslabování. Tak teď ještě denní praxe, 15 minut cvičení duševní zdatnosti denně a zbylých 80 % je doma.

21.1. 2022 Pozitivní inteligence I- Sabotéři v hlavě – otevřený workshop

S malou skupinkou, o to více nadšenou, jsme se pustili do tajů naší mysli a jak je to s kreativním mozkem a mozkem přežití.

Zkoumali jsme sabotéry v hlavě a trénovali, jak je chytat.

6. 1. 2022  Začínáme nový rok, a to je výborný čas udělat něco pro sebe a svůj mozek ☺️

Když se podíváme na poznatky neurověd o mozku, zjistíme například toto:
· Mozek je neuroplastický, to znamená, že se dokáže vyvíjet i v dospělosti ?
· Pro získání nových schopností je potřeba cíl, úsilí a opakování
· Mozek je potřeba trénovat, jinak ztrácí své schopnosti ?
Proto se věnuji celoživotnímu rozvoji, a to v různých oblastech. Tady se můžete podívat na výsledek našeho úsilí s Genýskem. ?

 

Pokud Vás baví seberozvoj a práce s mozkem 😉

přidejte se na workshopy – o Pozitivní inteligenci:

  • 21.1.2022 na téma Sabotérů v našem mozku
  • 24.2.2022 na téma Vědma/Mudrc

Více informací o workshopech naleznete zde.

24.11. 2021 Pozitivní inteligence II – Mudrc / Vědma – otevřený workshop

Druhý workshop Pozitivní inteligence II jsme zaměřili na kreativní mozek – našeho Mudrce / Vědmu. Jako první jsme sdíleli zkušenosti s lapáním sabotérů a přidali další techniku na oslabování sabotérů.

A pak jsme se věnovali jednotlivým dovednostem Mudrce / Vědmy – empatii, zkoumání, inovaci, navigaci a aktivaci. Každou jsme si přiblížili a naučili se posilovací hříčky a dělali spoustu cvičení pro zlepšení výkonu a vztahů pomocí jednotlivých dovedností.

Nakonec jsme vymýšleli aktivační formulky pro každou dovednost. Moc jsem si to užila, práce s fotografií z dětství a vizualizace staršího moudrého já byla silná a plná krásných emocí.

15.9.2021  Pozitivní inteligence I – Sabotéři v hlavě – otevřený workshop

Za necelý měsíc chystám otevřený workshop Sabotéři v naší hlavě.

Cílem je podívat se na dva režimy naší mysli – Sabotéry a Mudrce, naučit se krotit sabotéry, kteří nás brzdí a posilovat Mudrce, který přináší kreativitu, soustředění, zvídavost a empatii.

15.7. 2021 Pozitivní inteligence II – UTB

Jak probíhal workshop Mudrc/Vědma v naší hlavě pro UTB? Navázali jsme na předchozí workshop Sabotéři v naší hlavě, a připomněli si základ duševní odolnosti – přepínání z mozku přežití do kreativního mozku a přidali další způsob, jak lapat sabotéry – škádlit je.

Navázali jsme Perspektivou Mudrce a technikou Tří darů, jak si pomoci v náročných situacích. Potom jsme probírali jednotlivé dovednosti Mudrce, u každé vyzkoušeli posilovací hříčku a dělali různá cvičení na zlepšení výkonu a vztahů pomocí každé z dovedností.

 

Silné bylo hlavně aktivování empatie pomocí fotografie z dětství a pak setkání se svým starším moudřejším já.

Společný čas jsme si užili, cvičení přinesla energii, zamyšlení a pomohla i v postrčení do akcí a úkolů, které byly z různých důvodů odkládané.

13.5. 2021 Sabotéři v naší hlavě – Univerzita Tomáše Bati

První díl workshopů o mozku přežití a kreativním mozku. 5 hodin jsme strávili odhalováním toho, čím nám naše mysl může házet klacky pod nohy, když je v režimu Sabotérů – mozku přežití. Zblízka jsme si posvítili na naše sabotéry, společně jsme je chytali a učili se je oslabovat. Zároveň jsme trénovali cvičení pro posílení našeho kreativního mozku – Mudrce/Vědmy. Dovednosti Mudrce/Vědmy budeme dále rozvíjet v navazujícím webináři v červenci.