Workshopy Mental Fitness – Sabotéři a mudrc v naší mysli
– zvyšte svou duševní zdatnost

Chcete mít:

 • Méně stresu?
 • Více energie?
 • Kreativnější nápady?
 • Lepší výsledky a zároveň být spokojení?

 

Toto vše závisí na tom, jakou část mysli používáte. Naše mysl se dokáže chovat jako náš přítel či nepřítel, podle toho, zda máme zrovna aktivní kreativní mozek (Mudrce/Vědmu) nebo mozek přežití (Sabotéry).

Sabotéři reagují na výzvy života způsoby, které generují negativní emoce, jako je stres, zklamání, pochybnosti o sobě, lítost, hněv, stud, vina nebo strach. Dosahují výsledku, ale nepřináší spokojenost a štěstí. Mají své silné stránky, ale používají je přespříliš, takže ve výsledků nám škodí.

Oproti tomu Mudrc/Vědma vnímá výzvy a problémy, kterým čelíme, buď hned od samého začátku jako dar a novou příležitost, nebo z nich dokáže svým aktivním přístupem dar a příležitost učinit. Motivuje nás přes pozitivní emoce a přináší tak mnohem lepší a trvalejší výsledky a zároveň štěstí a spokojenost.

Poměr síly našeho Mudrce/Vědmy vůči Sabotérům se nazývá PQ (Kvocient pozitivní inteligence) a měří naši duševní zdatnost (Mental Fitness).

Své PQ lze můžete výrazně zvýšit cvičením, proto si na workshopech ukážeme, jak posilovat 3 mentální svaly:

 • Lapač sabotérů
 • Posilovač Mudrce/Vědmy
 • Sval sebeovládání

CO ZÍSKÁTE?

Workshop Pozitivní inteligence I – Sabotéři

 • Seznámíte se s konceptem pozitivní inteligence
 • Poznáte všech 10 sabotérů – jejich silné stránky, jejich lži, přes které nás ovlivňují
 • Naučíte se jednoduchá „PQ Reps“ cvičení pro posílení kreativního mozku
 • Budeme trénovat chytání a oslabování sabotérů
 • Ukážeme si, jak využívat cvičení Pozitivní inteligence v každodenní praxi

 

Workshop Pozitivní inteligence II – Mudrc/Vědma

 • Seznámíte se s perspektivou Mudrce/Vědmy
 • Budeme trénovat techniku Tří darů
 • Odhalíme 5 dovedností Mudrce/Vědmy a kdy kterou použít (Empatii, Zvídavost, Inovaci, Navigaci a Aktivaci)
 • Vyzkoušíme praktická cvičení k aktivaci každé z dovedností

Stáhněte si e-book zdarma

KOMU JE WORKSHOP URČEN

 • Všem, kdo chtějí posílit svou duševní zdatnost
 • Všem, kdo chtějí lepší výsledky a zároveň spokojenost

 

RÁMCOVÝ OBSAH WORKSHOPŮ

Workshop Pozitivní inteligence I – Sabotéři

  • Dva režimy naší mysli
   • Mozek přežití (Sabotéři) a kreativní mozek (Mudrc/Vědma)
  • PQ – kvocient pozitivní inteligence
  • 3 svaly duševní zdatnosti
  • Vrchní sabotér Soudce a jeho 3 oblasti zaměření
  • Poznáváme další sabotéry – jak vznikli, silné stránky, dopad na nás, lži, kterými nás ovlivňují
   • Vyhýbač – Avoider
   • Kontrolor – Controller
   • Hyper-racionální – Hyper-rational
   • Hyper-výkonný – Hyper-achiver
   • Hyper-ostražitý – Hyper-vigilant
   • Pomahač-Pleaser
   • Netrpělivý – Restless
   • Perfekcionista – Stickler
   • Oběť – Victim
  • Co dělat, když nás unese sabotér
   • Chytání sabotéra
   • PQ reps – jednoduché cviky na přepínání do kreativního mozku
  • Postup práce se sabotéry
  • Využití v každodenní praxi

Workshop Pozitivní inteligence II – Mudrc/Vědma

  • Jak se nám daří se Sabotéry – sdílení zkušeností
  • Připomenutí PQ reps a Chytání sabotéra
  • Další způsoby aktivace kreativního mozku
  • Kreativní mozek – Mudrc/Vědma
  • Perspektivou Mudrce/Vědmy
   • Technika Tří darů a její uplatnění v praxi
  • 5 dovedností Mudrce/Vědmy
   • Empatie – Vcítit se, soucítit se sebou samým a ostatními, přijmout se se svými nedokonalostmi, odpouštět sobě i druhým
   • Zvídavost – Objevovat s opravdovou zvídavostí, údiv, být okouzlen z objevování
   • Inovace – Inovovat a zavádět kreativní varianty, vymanit se ze zajetých kolejí, předpokladů a zvyků
   • Navigace – Orientovat se v jednotlivých možnostech a navigovat se po cestách, které nejlépe odpovídají našim nejhlubším hodnotám a smyslu
   • Aktivace – Aktivovat, proměnit své záměry v činy, abychom dosahovali výsledků, rozhodné činy, soustředěná a zaměřená pozornost
  • Kdy kterou dovednost použít
  • Praktická cvičení k aktivaci každé z dovedností

Vrchní sabotér Soudce – náš vnitřní kritik

Vrchní sabotér Soudce – náš vnitřní kritik ​Také znáte ten hlas ve své hlavě, který říká, že jste něco udělali špatně, předhazuje vám chyby, které jste udělali, ale i ty, které byste mohli udělat? Nebo říká, co vše bylo špatně na nějaké situaci anebo jak jsou hrozní...

Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům – nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavě

Podcast: Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům - nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavěNedávno jsem dostala zpětnou vazbu od bývalé účastnice výcviku systemického koučování na tento podcast o Pozitivní inteligenci. Helena není jediná, komu se podcast...

Lži sabotérů – které z následujících „pravd“ znáte ze své hlavy?

V článku „Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry (1/2)“ jsme se poprvé setkali s devíti Sabotéry. Dnes vám nabízím jedno cvičení, které používám na svých workshopech.
Níže naleznete devět „sad“ otázek, přičemž každá sada patří jednomu Sabotérovi.

Pochytali jste své Sabotéry? Je čas posílit svého Mudrce/Vědmu (2/2)

Pochytali jste své Sabotéry? Je čas posílit svého Mudrce/ Vědmu (2/2) V minulém článku Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry jsme si zabývali Sabotéry, hlasem našeho mozku přežití, který nás pohání pomocí negativních emocí, strachu,...

Co mi dal program Pozitivní inteligence – Mental Fitness

Co mi dal program Pozitivní inteligence – Mental Fitness Jak funguje náš mozek? Jaké schopnosti má naše mysl? Skutečně to, co si myslíme o lidech a situacích ovlivňuje, jak jednání dopadnou? Utvářejí naše myšlenky náš svět? Podobné otázky mě vždy fascinovaly. A tak...

Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? (1/2)

Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry. (1/2) Daří se vám plnit vaše cíle a úkoly, ale cítíte se vyčerpaní a že se musíte do práce nutit? Pořád vám v hlavě zní: ještě tohle a tohle, ty se vůbec nesnažíš, to dopadne špatně, to bude zase...

Co říkají absolventi o programu Pozitivní inteligence

Co Ti program Pozitivní inteligence přinesl?

Větší klid pro práci, více řádu, ve výsledku více energie. Pocit (nejen) vyšší efektivity práce. Uvědomění si sabotérů bylo pro mě osvobozující, příjemné a myslím, že díky tomu uvědomění jsem „sama před sebou vyrostla“ ?

Jana
HR Manažer

Hlavní motivaci pro moji účast v PQ programu bylo lépe poznat příčiny toho, proč se v emočně vypjatých situacích chovám tak jak se chovám a najít řešení, které by mi přineslo snížení stresu a negativních emocí.

Program mi přinesl lepší poznání sebe sama, zjistil jsem příčiny svého chování a zdroj negativních emocí. Program mi pomohl přerámovat spoustu negativních situací z minulosti, tak, aby naopak byly pro mě přínosem.

Naučil jsme se díky propracované aplikaci vybudovat zvyk pravidelných cvičení své mysli, a díky programu jsem se dostal i k pravidelné meditaci.

Radek
Vedoucí Technology & Maintenance

JAK TO PROBÍHÁ

 • Dva interaktivní workshopy s odstupem 4-6 týdnů
 • Doba trvání workshopu: 6 hodin
 • Workshop je plánovaný jako prezenční. V případě potřeby je možné udělat i online verzi.

 

TERMÍNY

Sabotéři: 06.11.2024
Mudrc/Vědma: 03.12.2024

 

CENA

 • 3.500,- Kč bez DPH za jeden workshop v délce 6 hodin
  Cena zahrnuje materiály pro účastníky, práci kouče
 • 7.000,- Kč bez DPH za oba workshopy