Jak na sabotéry?

Chová se vaše mysl jako váš přítel či nepřítel?
Výkon, úspěch a spokojenost jsou ovlivněny naším nastavením, tedy jakou část mysli zapojujeme.

Trénujte duševní zdatnost a posilte kreativní mozek

Přínosy

  • Vyšší výsledky dosažené s větší lehkostí a dobrými pocity
  • Lepší vztahy v práci i doma
  • Kreativnější a inovativnější nápady
  • Schopnost řídit svou mysl
  • Rychleji se zotavit z negativních myšlenek
  • Čelit výzvám s větší jasností, lehkostí a odolností
  • Více energie, pohody, motivace a méně stresu
  • Lepší spánek

O co se jedná?

Všichni „máme“ mozek přežití (alias Sabotéry) a kreativní mozek (alias Mudrce/Vědmu).

Sabotéři nás motivují přes negativní emoce, jako je strach, stres, hněv, nejistota, vina, stud a další. Mohou přinést výsledky, ale nepřináší spokojenost a štěstí.

Zatímco kreativní mozek alias Mudrc a Vědma motivuje přes pozitivní emoce, jako je empatie, zvídavost, kreativita, vášeň, smysl, a tím nás vede k našim nejlepším výsledkům a zároveň přináší trvalé štěstí, spokojenost a více pohody.

PQ (kvocient pozitivní inteligence) měří relativní sílu našeho kreativního mozku (Mudrce/Vědmy) oproti mozku přežití (Sabotérům). Vyjadřuje, nakolik se naše mysl chová více jako náš přítel či nepřítel.

PQ se používá jako ukazatel duševní zdatnosti (Mental Fitness) a předurčuje, nakolik jsme šťastní a spokojení a využíváme svůj potenciál.

Dobrá zpráva je, že PQ se dá významně zvyšovat tréninkem.

Když zvýšíme svoje PQ a tím aktivujeme kreativní mozek, dokážeme snáze vysvětlit druhým svoje názory, naslouchat, přesvědčovat, vytvářet inovativní řešení, inspirovat. A také „nenaskakovat“ na sabotéry druhých a posilovat jejich kreativní mozek. Toto vše se hodí nejen v zaměstnání, ale v celém našem životě.

Jak posilovat kreativní mozek a zvyšovat PQ

 

Tréninkem tří základních svalů duševní zdatnosti, které se vzájemně podporují a doplňují. Posilováním jednoho posiluji i ty ostatní.

• Lapač Sabotérů – nejprve potřebujeme poznat Soudce – vrchního sabotéra a jeho 9 pomocníků, uvědomit si, čím nás drží zkrátka a dokázat je chytit a usměrnit.

Posilovač Mudrce/Vědmy – posilovat 5 dovedností – Empatii, Zvídavost, Inovaci, Navigaci a Aktivaci, vědět, kdy kterou dovednost použít a jak ji aktivovat.

Sval sebeovládání – pomocí „PQ Reps“ – inovativních 10-ti vteřinových cvičení, která rozvíjejí a posilují důležitou schopnost sebeovládání a části mozku, které ji mají na svědomí.

K přesnému určení Vašich sabotérů můžete využít test na stránkách Shirzada Chamina Positive Intelligence zde.
Test je pouze v angličtině; v případě zájmu o českou verzi testovacích otázek mě kontaktujte zde, prosím.

Co říkají absolventi o programu pozitivní inteligence

Co Ti program Pozitivní inteligence přinesl?

Větší klid pro práci, více řádu, ve výsledku více energie. Pocit (nejen) vyšší efektivity práce. Uvědomění si sabotérů bylo pro mě osvobozující, příjemné a myslím, že díky tomu uvědomění jsem „sama před sebou vyrostla“ ?

Jana
HR Manažer

Hlavní motivaci pro moji účast v PQ programu bylo lépe poznat příčiny toho, proč se v emočně vypjatých situacích chovám tak jak se chovám a najít řešení, které by mi přineslo snížení stresu a negativních emocí.

Program mi přinesl lepší poznání sebe sama, zjistil jsem příčiny svého chování a zdroj negativních emocí. Program mi pomohl přerámovat spoustu negativních situací z minulosti, tak, aby naopak byly pro mě přínosem.

Naučil jsme se díky propracované aplikaci vybudovat zvyk pravidelných cvičení své mysli, a díky programu jsem se dostal i k pravidelné meditaci.

Radek
Vedoucí Technology & Maintenance

Jak oslabovat Sabotéry a posilovat Mudrce a Vědmu se dozvíte na workshopech a k pravidelnému tréninku je pro Vás připravená aplikace.