Program Pozitivní inteligence – mentální fitness (PQ)

Program PQ, je intenzivní, praktický a zároveň časově efektivní trénink mentální fitness, který vám přinese inspiraci, motivaci a strukturu pro cvičení 15 minut denně po dobu šesti týdnů.

Program kombinuje jedno video týdně s každodenními cvičeními v rámci aplikace ve vašem mobilu tak, abyste posílili 3 základní svaly duševní zdatnosti.

Zároveň se naučíte „PQ Reps“ – deseti sekundová cvičení, která posilují klíčový sval duševní zdatnosti – sval sebeovládání. Naučíte se řídit svůj mozek, a nedáte šanci Sabotérům, aby váš mozek unesli a ovládali.

V rámci programu budeme posilovat 3 svaly duševní zdatnosti:

1. Sval Lapač Sabotérů

Vaši Sabotéři způsobují všechny vaše negativní emoce, včetně stresu, úzkosti, pochybností o sobě, hněvu, vyhýbání se, prokrastinace, necitlivosti nebo nespokojenosti. Mentální fitness zahrnuje schopnost zachytit a oslabit Sabotéry.

 

2. Sval Posilovač Mudrce/Vědmy

Zvládá výzvy s jasnou a klidnou myslí a pozitivními emocemi. Má také přístup k vašim pěti důležitým schopnostem k řešení jakéhokoliv problému: Empatii, Zkoumání, Inovaci, Navigaci a Aktivaci. Naučíte se posilovat všech 5 dovedností a budete vědět, kdy kterou z nich použít.

3. Sval sebeovládání

Kdybychom měli plnou kontrolu nad svou myslí, rozhodli bychom se zcela umlčet Sabotéry ve své hlavě. Rozhodli bychom se nestresovat tím, co nemáme pod kontrolou, dokázali bychom potlačit pochybnosti o sobě, okamžitě se zotavili ze zklamání a trávili minimum času hněvem, lítostí nebo vinou.

Proč je duševní zdatnost klíčový faktor

 

• Pokud nejste fyzicky zdatní, cítíte fyzický stres při stoupání do strmého kopce.

• Pokud nejste duševně zdatní, pociťujete při zvládání pracovních a vztahových výzev duševní stres, jako je úzkost, frustrace nebo neštěstí.

• 80% lidí skóruje pod minimální úrovní duševní zdatnosti potřebné pro špičkový výkon a štěstí.

Dobrou zprávou je, že díky nedávným pokrokům v neurovědách a technologiích můžete nyní během šesti týdnů cvičení výrazně zlepšit svoji duševní zdatnost.

Výsledky? Dramaticky zlepšený výkon a produktivita a klidná, jasná a šťastnější mysl.

Měření duševní zdatnosti (PQ)

Duševní zdatnost je poměr síly vašeho Mudrce/Vědmy vůči Sabotérům. Vyjadřuje, nakolik máte svou mysl pod kontrolou.

Sabotéři reagují na výzvy způsoby, které generují negativní emoce, jako je stres, zklamání, pochybnosti o sobě, lítost, hněv, hanba, vina nebo strach.

Váš Mudrc/Vědma zvládá výzvy prostřednictvím pozitivních emocí, jako je empatie, vděčnost a zvídavost a využívá kreativitu, sebevědomí a jedná rozhodně, s klidem, s jasnou hlavou a soustředěnou pozorností.

Relativní síla vašeho pozitivního Mudrce/Vědmy versus negativní Sabotéři se nazývá PQ (kvocient Pozitivní inteligence). PQ je měřítkem vaší mentální kondice. Je to ukazatel toho, jak jste šťastní a jak dobře si vedete ve vztahu k vašemu potenciálu.

Cvičením své PQ můžete výrazně zvýšit.

Výzkumy, ze kterých Pozitivní inteligence vychází

PQ je syntézou nedávných objevů v neurovědě, kognitivní a pozitivní psychologii a vědě o výkonu.

Výzkumy zahrnovaly:                                                    

• stovky ředitelů

• prodejní, výrobní a technologické týmy

• Stanfordské studenty

• elitní sportovce

• 400 000 účastníků z 50-ti zemí

Tyto výzkumy shrnul Shirzad Chamine ve své knize Pozitivní inteligence, která se stala bestsellerem New York Times a byla přeložena do dvaceti jazyků.

Výzkumy ukazují, že:

• Sabotéři a Mudrc/Vědma se aktivují ve zcela odlišných oblastech mozku.

• Můžete zařídit zásadní posun v aktivaci mozku, který oslabí Sabotéry a podpoří Mudrce/Vědmu.

• Duševní zdatnost je tvořena třemi základní mentálními svaly.

Výukové video – 1 hodina týdně

Výukové video vedené Shirzadem (v angličtině) obsahuje vysvětlení a zážitková cvičení, která vás uvedou do jednotlivých témat a nástrojů duševní kondice. Kromě porozumění nové kapitole programu také inspirují a přináší energii do každodenních cvičení během následujícího týdne.

Skvělá aplikace, která vás provede každodenní praxí

Účastníci programu mají k dispozici podpůrnou aplikaci, výhradně pro jejich potřeby.
Každý den aplikace přináší dvou až čtyřminutové tzv. Denní zaměření (Daily Focus), které seznamuje s tím, jak budou probíhat jednotlivá denní cvičení (tři cvičení, každé v délce 2 minuty).
Pomocí těchto cvičení postupně posilujete svaly duševní zdatnosti a tím budujete nové nervové dráhy, které vytváří trvalé pozitivní návyky vaší mysli. Protože trénujete každý den, celkový kumulativní dopad šestitýdenního cvičení je značný.

Interaktivní PQ tělocvična

Inovativní desetisekundové PQ Reps budují vaše svaly velení. Naučíte se čelit i velkým výzvám s klidem a chladnou hlavou a dokážete přepnout svou mysl z reakce Sabotérů na odpověď Mudrce/Vědmy.

Denní sledování pokroku

Aplikace sleduje váš denní pokrok, jak se vám daří plnit minimální denní cíle potřebné pro tvorbu nových nervových drah (posilování svalů duševní zdatnosti).

Personalizované denní koučovací tipy od Shirzada vás i nadále povzbuzují a vyzývají, abyste pokračovali.

Podpora kouče a spojení s komunitou

Každý týden budete mít podpůrné online setkání v délce 30 minut s koučem (v češtině).

Dále jste součástí komunity ostatních účastníků po celém světě. Komunita vzájemně sdílí svoje úspěchy, zkušenosti, otázky a podporuje se. Účastníci uvádějí, že online komunita pomáhá vytrvat a udržet nadšení pro každodenní praxi.

Průlomové výsledky

 

Během šesti až osmi týdnů tréninku duševní zdatnosti jsou vidět následující výsledky při magnetické rezonanci mozku:

• Nárust šedé hmoty v oblasti kreativního (PQ) mozku, kde se nachází Mudrc/Vědma

• Méně šedé hmoty v oblasti mozku přežití, kde se nachází Sabotéři

Tyto změny vedou k následujícím značným výsledkům:

Ve společnosti L’Oreal po absolvování programu došlo k nárůstu prodejů o 91 370 $ na osobu

Motorolla zaznamenala o 93% vyšší produktivitu u zaměstnanců, kteří absolvovali program

Ve skupině restaurací v UK absolvování programu vedlo k růstu zisku o 34%

&

Ve společnosti Sanofi-Aventis Pharmaceutical průměrný prodejce po absolvování programu zvedl svoje prodeje o 55 200 $ za měsíc

V MetLife prodejci, kteří absolvovali program, překonali kontrolní skupinu o 37% 

 

Ve společnosti CIBC se po absolvování programu zvýšil počet nových objednávek o 32% a prodej stávajícím zákazníkům o 71%

Šest týdnů každodenní inspirace a praxe

Posilte svůj sval sebeovládání

První týden se naučíte inovativní destisekundové cvičení „PQ Reps“, které posílí vaše ovládání. To vám umožní řídit svůj mozek, místo toho, aby vás ovládal mozek unesený Sabotérem. Sebeovládání je klíčem k zachycení neužitečných mentálních návyků a přeprogramování mozku, aby reagoval efektivněji.

 • Vyzkoušejte, které PQ Reps jsou pro vás nejvhodnější.
 • Splňte denní minimální cíl počtu PQ Reps, abyste během 6-ti týdnů naprogramovali nové nervové dráhy v mozku.
 • Používejte PQ měřič nabití vašeho kreativního mozku, abyste zajistili optimální aktivaci mozku před důležitými činnostmi.
 • Stanovte si odvážné cíle – čeho chcete tímto programem dosáhnout.

Oslabte vrchního sabotéra – Soudce

Celý tento týden budete chytat a oslabovat nejškodlivějšího Sabotéra-Soudce. Zjistíte, jak je posuzování sebe, ostatních a okolností klíčovým zdrojem vašeho stresu a jak škodí vašemu výkonu. Většina účastníků zjistí, že jejich soudce se objevuje mnohem častěji a více škodí, než předpokládali.

 • Odhalíte skryté lži svého soudce, jeho omezující přesvědčení a negativní vzorce.
 • Odhalíte dopad svého soudce na výkon, vztahy a stres.
 • Procvičíte, jak zadržet svého soudce, než vás unese.
 • Přeprogramujete své negativní nervové dráhy tím, že přesměrujete reakci soudce.

Zadržte další Sabotéry – komplice soudce

Tento týden budete chytat a oslabovat svého dalšího sabotéra, který spolupracuje se soudcem. Bude to ten nejsilnější, který vám vyšel v testu Sabotérů, jeden z těchto: Vyhýbač, Kontrolor, Hyper-výkonný, Hyper-racionální, Hyper-ostražitý, Pomahač, Netrpělivý, Perfekcionista, Oběť.

 • Odhalíte skryté lži tohoto svého sabotéra, jeho omezující přesvědčení a negativní vzorce.
 • Odhalíte dopad tohoto sabotéra na výkon, vztahy a stres.
 • Procvičíte, jak rychle zadržet tohoto sabotéra, než vás unese.
 • Přeprogramujete své negativní nervové dráhy tím, že přesměrujete reakci tohoto sabotéra.

Přesun od Sabotérů k Mudrci/Vědmě

Po oslabení vašich Sabotérů je nyní čas posílit vašeho Mudrce/Vědmu, protějšek vašich Sabotérů. Váš Mudrc/Vědma žije ve zcela jiné části vašeho mozku, generuje všechny vaše pozitivní emoce a dosahuje špičkového výkonu prostřednictvím klidné a jasné mysli.

 • Procvičíte perspektivu Mudrce/Vědmy, že každý problém nebo situaci lze proměnit v dar a příležitost.
 • Použijete techniku 3 darů k přeměně nezdarů v příležitost.
 • Nahradíte vyčerpávající sebeposuzování energizujícím sebepřijetím a empatií.
 • Zvýšíte rychlost zotavení se z nezdarů a obtíží.

Posílíte dovednosti Mudrce/Vědmy

Mudrc/Vědma (kreativní mozek) disponuje pěti skvělými základními dovednostmi. Těchto 5 dovedností se kombinuje a tvoří všechny kompetence emoční inteligence považované za klíčové pro profesionální úspěch.

 • Rozšíříte své mentální nástroje o 5 dovedností Mudrce/Vědmy.
 • Procvičíte 3 techniky k aktivaci každé z dovedností.
 • Budete vědět, kdy použít kterou dovednost – správný nástroj ve správný čas.
 • Zvýšíte svou emoční inteligenci kombinací 5-ti základních dovedností.

Jděte do akce s jasnou hlavou a soustředěnou pozorností!

V našem posledním týdnu použijete dovednosti Mudrce/Vědmy – Navigace a Aktivace – k rozhodným akcím s jasnou hlavou a soustředěnou pozorností.

 • Použijete dovednost Navigace, abyste propojili svoje aktivity s hlubším smyslem pro význam a účel.
 • Využijete dovednost Aktivace k jednání beze strachu nebo emočního rozptylování i uprostřed velkých krizí.
 • Objevíte hlubokou moudrost svého Mudrce/Vědmy, která v mnohém předčí vaši analytickou inteligenci.
 • Objevíte, jak váš Mudrc/Vědma vytváří váš nejlepší výkon a zároveň si užívá každý krok na cestě k němu.

Jak pokračovat dál?

V této závěrečné části zjistíte, jak můžete nadále používat své nástroje PQ pro různé pracovní a životní situace.

 • Naučíte se, jak dále aplikovat PQ techniky a nástroje, abyste dosáhli skvělého výkonu v prodeji a přesvědčování, zvládání stresu, řešení konfliktů a rozvoji vztahů.
 • Zjistíte, jak používat aplikaci PQ k udržení vašich nových mentálních svalů a návyků Mudrce/Vědmy
 • Naplánujete si další kroky, abyste pokračovali v dosažení svých odvážných cílů

Program Pozitivní inteligence (PQ) versus tradiční trénink

Tradiční školení a tréninky mívají obvykle pouze krátkodobý dopad, a to ze tří důvodů:

1. Zaměřují se spíše na vhled než na budování návyků a svalů. Například pochopení, že frustrování není užitečné, automaticky nevede k tomu, že nebudete frustrovaní. To by vyžadovalo mentální svaly, aby změnili aktivaci mozku.

2. Léčí symptomy spíše než jejich příčiny. Například výuka technik aktivního naslouchání bude mít pouze dočasný dopad na zlepšení empatie, pokud váš hluboce zakořeněný sabotér soudce nebude odhalen a oslaben.

3.Tréninky nemají společný operační systém. Jelikož každé školení, které navštěvujete, používá jiný rámec – např. 7 kroků zvládání konfliktů, 5 tajemství time managementu atd. Tyto rámce soutěží o kapacitu mysli a všechny časem vyblednou.

V obsáhlém výzkumu faktorové analýzy PQ identifikovala 10 negativních faktorů na kořenové úrovni (Sabotéři) a 5 základních dovedností (Mudrc/Vědma). To vytváří společný operační systém.

Veškerý osobní i profesionální rozvoj se tak stává aplikací operačního systému PQ. Ať už se naučíte zvládat konflikty, řídit čas nebo lépe pracovat pod tlakem, použijete jeden operační systém:

1. Zachytit sabotéry

2. Posílit sebeovládání (díky desetisekundovým PQ Reps)

3. Mobilizovat Mudrce/Vědmu (Empatie, Zkoumání, Inovace, Navigace, Aktivace)

Takto můžete používat jeden jednoduchý rámec pro různé aplikace, což zlepšuje duševní zdatnost na kořenové úrovni. To významně zjednodušuje osobní a profesionální rozvoj.

Co říkají o programu pozitivní inteligence absolventi

Co Ti program Pozitivní inteligence přinesl?

Větší klid pro práci, více řádu, ve výsledku více energie. Pocit (nejen) vyšší efektivity práce. Uvědomění si sabotérů bylo pro mě osvobozující, příjemné a myslím, že díky tomu uvědomění jsem „sama před sebou vyrostla“ ?

Jana
HR Manažer

Hlavní motivaci pro moji účast v PQ programu bylo lépe poznat příčiny toho, proč se v emočně vypjatých situacích chovám tak jak se chovám a najít řešení, které by mi přineslo snížení stresu a negativních emocí.

Program mi přinesl lepší poznání sebe sama, zjistil jsem příčiny svého chování a zdroj negativních emocí. Program mi pomohl přerámovat spoustu negativních situací z minulosti, tak, aby naopak byly pro mě přínosem.

Naučil jsme se díky propracované aplikaci vybudovat zvyk pravidelných cvičení své mysli, a díky programu jsem se dostal i k pravidelné meditaci.

Radek
Vedoucí Technology & Maintenance

Do PQ programu jsem šla, abych se podívala na téma “odolnosti”, rovnováhy, postoje ke složitým situacím, vztahu k “tady a teď”… z jiného úhlu. PQ na mě působilo jako více „hands on“ ad racionálnější, uchopitelnější přístup než meditace, mindfulness, apod.

Přinesl mi připomenutí, že tady a teď má mnoho podob, spoustu velmi konkrétních technik, vhled do dynamiky Vědmy a Sabotérů a mnoho dalšího.

I teď několik měsíců po skončení programu si často vzpomenu na sabotéry i vědmu, na PQ reps během dne (hlavně dech, sluchová, i doteková, i některá ze cvičení)

Michaela
Head of HR

 

Už delší dobu jsem hledala způsob či metody, jak se dostat do rovnováhy, umět se lépe a déle soustředit, jak být více v přítomnosti, jak dosahovat výsledků či úspěchů a zároveň být v klidu a v pohodě. Líbí se mi, že koncept pozitivní inteligence vychází z výzkumu neurologie, pozitivní psychologie a obsahuje teorii, o kterou se může opřít.

Program PQ mi přinesl více, než jsem od něj očekávala. Po absolvování 6týdenního kurzu vidím konkrétní výsledky. Pochopila jsem, kdy sabotéři pracují pro mě a kdy proti mně. Kurz mi dal nástroje k oslabování sabotérů, posilování kreativního mozku a duševní zdatnosti. Dokážu se rychleji uklidnit, pozitivně naladit, s chutí se pouštím do věcí a projektů, které jsem dříve odkládala. Uvědomila jsem si vliv sabotérů na naše vztahy, dokáži pracovat s vnitřním hlasem, který vytváří tlak a pocit nedostatečnosti. Celkově se cítím spokojenější, plná energie a zvýšila se mi akceschopnost ?.

Renata
HR manažerka

 

Moje motivace jít do programu Pozitivní inteligence byla především udělat něco se svými sabotéry, a to zejména se Soudcem. Vnitřního kritika mám na můj vkus silného a vnímám, že mě v životě víc obtěžuje, než by mi přinášel dobrého. Druhým silným motivem, proč jsem si zvolila právě 6týdenní program byla chuť si vyzkoušet nový model práce sama se sebou. Mám zkušenost, že když dělám rozvojové věci pravidelně delší čas (byť v kratších úsecích), tak si je víc zažiju a pochopím je, než když jdu na např. dvoudenní intenzivní kurs. No a taky jsem byla zvědavá na appku na mobilu – ráda zkouším nové věci.

Program mi přinesl novou zkušenost, otevřel nové obzory, jak na sobě dále pracovat a taky naději, že si posílím pozitivní myšlení. Potvrdila jsem si, že pro mě osobně je postupné (každodenní) zažívání rozvojových věcí rozložené do delšího časového úseku lepší než intenzivní krátkodobý program.

Romana
Consulting

 

Dopad na emoční inteligenci

Díky síle faktorové analýzy program PQ posiluje stavební bloky na kořenové úrovni, které automaticky zvyšují všech 18 kompetencí emoční inteligence:

Sebeuvědomění

• Emoční sebeuvědomění
• Přesné sebehodnocení/sebeocenění
• Sebevědomí/sebeúcta

Vztahové uvědomění

• Empatie
• Podpora ostatních
• Budování partnerství/vztahy

Sebeřízení

• Řízení emocí
• Transparentnost
• Adaptabilita
• Výkonnost
• Iniciativa
• Optimismus

Řízení vztahů

• Rozvoj druhých
• Inspirativní leadership
• Řízení změn
• Ovlivňování
• Řešení konfliktů
• Týmová spolupráce

Často kladené otázky

Je to ten pravý program pro mě?

Je to ten správný program pro vás, pokud jste:
a) odhodláni výrazně zlepšit svůj výkon a efektivitu při současném snížení stresu
b) hledáte vědecky podložený a důvěryhodný systém, který by jej udržel
c) jste ochotni vynaložit počáteční úsilí znovu přepsat roky používané mentální návyky, které vám dobře neslouží.

Nejsou někdy negativní emoce užitečné?

Někteří lidé věří, že negativní emoce jsou užitečné. Například si myslí, že stres jim přináší výkon, nebo kritizování sebe či druhých je užitečné pro neustálé zlepšování.
Pocit bolesti na zlomek vteřiny, když se vaše ruka dotkne horkého sporáku, je opravdu užitečný a přináší důležité upozornění. Ale vaši sabotéři udržují ruku na horkém sporáku a tím neustále pociťujete negativní emoce, které poškozují výkon i štěstí.
V tomto programu se učíme používat negativní emoce jako užitečné upozornění a poté rychle přejít do pozitivní oblasti mozku, která používá klid, nadhled, objektivitu a kreativitu, aby zvládla výzvu co nejefektivněji.

Kdo vede program pozitivní inteligence?

Shirzad Chamine osobně vede každé z týdenních videí. Shirzad také v rámci online komunity účastníků programu odpovídá na otázky a povzbuzuje.
Shirzad je autorem knihy Pozitivní inteligence, která patří mezi bestsellery New York Times a byla přeložená do 20-ti jazyků. Byl generálním ředitelem CTI – největší světové organizace trénující kouče a vyučoval na obchodních fakultách Stanford a Yale.
Shirzad přednáší o pozitivní inteligenci na Stanfordské univerzitě a pracuje se NCAA sportovci ze Stanfordu. Shirzad, jako přední poradce vedoucích pracovníků, pracoval se stovkami generálních ředitelů a jejich týmů. Jeho vzdělání zahrnuje postgraduální studium neurověd, bakalářské studium psychologie, magisterské studium elektrotechniky a MBA ve Stanfordu.

Kolik času a úsilí je potřeba?

Čas, který věnujete, zahrnuje jedno hodinové video týdně a celkem 15 minut cvičení denně podle pokynů aplikace PQ navržené výhradně pro tento program.
Může to znít jako hodně času. Ve skutečnosti to kumulativně představuje méně než 2% vašeho bdělého času po dobu trvání programu. Uvědomte si, že vás Sabotéři stojí mnohem více než 2% vašeho času, úsilí, energie a produktivity. Zvažte, o kolik více než 2% času a produktivity tato šestitýdenní investice ušetří během dalších let.

Jak se program liší od čtení knihy?

Nikdy byste se nenaučili jezdit na kole pouze čtením knihy o jízdě na kole. Během účasti v programu budete požádáni, abyste si přečetli prvních 8 kapitol knihy. Kniha přináší základ výzkumu a představuje nástroje. Videa vás provedou zážitkovými cvičeními, která vám pomohou přizpůsobit nástroje vaší vlastní osobnosti a potřebám. A aplikace vás naučí cvičit jeden nástroj po druhém v kontextu vašich každodenních pracovních a životních výzev.

Měli bychom se zúčastnit jako tým?

I když se program zaměřuje na individuální rozvoj, vedoucí týmu často nazývají tuto zkušenost nejlepší zkušeností pro budování týmu, jakou kdy měli. Společná účast v tomto programu významně prohlubuje důvěru, pomáhá vyčistit ovzduší související s opakujícími se konflikty mezi členy týmu, protože jsou většinou generovány Sabotéry, a dává celému týmu společný rámec pro vzájemný růst, rozhodování, reakci na překážky, řešení konfliktů a sjednocování agend.