Vrchní sabotér Soudce – náš vnitřní kritik

Vrchní sabotér Soudce – náš vnitřní kritik

Vrchní sabotér Soudce – náš vnitřní kritik

​Také znáte ten hlas ve své hlavě, který říká, že jste něco udělali špatně, předhazuje vám chyby, které jste udělali, ale i ty, které byste mohli udělat? Nebo říká, co vše bylo špatně na nějaké situaci anebo jak jsou hrozní druzí lidé?

To je náš vrchní sabotér soudce. Máme ho všichni.

Je to hlas našeho mozku přežití.

Stáhněte si e-book zdarma

Má k ruce dalších 9 sabotérů, se kterými společně aktivuje naše automatické myšlenky a vzorce chování založené na reakci útok nebo útěk. Tyto reakce se hodí opravdu jen tehdy, když jde o přežití.

Ve většině situací, se kterými se setkáváme, by byla užitečnější reakce našeho kreativního mozku, nadhled, zkoumání a schopnost inovovat.

Abychom dokázali více využívat náš kreativní mozek, je důležité rozpoznat a oslabovat vliv našich sabotérů. Proto se s nimi budeme postupně seznamovat a učit se je přesouvat z kapitánského křesla na sedadlo kopilota.

Začneme s vrchním sabotérem SOUDCEM, který řídí všechny ostatní sabotéry.

 

Jak Soudce vzniká

Soudce hledá nedostatky v nás, v ostatních či v okolnostech. Má sklon k přehánění všeho negativního. Základní strategií přežití je zaměřovat se na negativní, zveličovat negativní a reagovat více na negativní, protože to snižuje riziko, že nás překvapí neočekávané nebezpečí a ublíží nám, ať už fyzicky nebo emocionálně.

Díky této klíčové funkci je Soudce univerzálním Sabotérem, kterého máme všichni, bez ohledu na okolnosti naší výchovy.

Vzniká v dětství, kdy zcela závisíme na svých rodičích, a tudíž se učíme chovat tak, aby byli rodiče šťastní. Vytvoříme si vnitřního kritika, který nám pomáhá vyhnout se chování, které by naštvalo naše rodiče.

Když se rodiče zlobí, náš vnitřní kritik nechápe, že jsou třeba unavení nebo neví, co dělat. Vztáhne to na nás, dítě, že my se chováme špatně a kritizuje nás za toto chování. A časem se z toho stane automatismus, kdy kriticky posuzujeme sebe a ostatní.

 

Charakteristika

Soudce zaměřuje svou pozornost na 3 oblasti:
Posuzování sebe sama: Trestá nás za minulé chyby i současné nedostatky.
Posuzování ostatních: Zaměřuje se na to, co ostatní dělají špatně, místo aby na nich oceňoval to dobré. Má potřebu srovnávat se, ať už s těmi lepšími, nebo s horšími.
Posuzování okolností: Trvá na tom, že okolnosti či výsledky jsou „špatné“, nespatřuje v nich dary nebo příležitosti.

Svým kritizováním a negativními emocemi z nás vysává energii a ještě více nás stresuje, takže zavírá cestu k tomu řešit situace s nadhledem a kreativně.

 

Jak ho poznáme

Často je jeho hlas v nás natolik zakořeněn, že o něm téměř nevíme. Zdá se nám, že to jsme my, náš hlas. To se Soudce umně skrývá.

Jeho přítomnost můžeme poznat z emocí, které ho provázejí – strach, vina, hněv, rozhořčení, nelibost, frustrace. Také se odráží na těle a tváři.

Můžete si všimnout změn na své tváři a v těle, například já svého soudce cítím, když mi ztuhne čelist a zúží se oči, zvednou se a stáhnou se ramena.

 

 

Ospravedlňující lži?

Soudce nad námi drží svou nadvládu tím, že používá ospravedlňující lži.

Například:

 • Kdybych tě nepostrkoval, zlenivěl bys a spokojil by ses i s málem.
 • Kdybych tě netrestal za tvé chyby, nikdy by ses z nich nepoučil a stále bys je opakoval
 • Kdybych tě neděsil představou špatných budoucích výsledků, nepracoval bys tak tvrdě ve snaze jim předejít.
 • Kdybych neposuzoval ostatní, ztratil bys svou objektivitu a nebránil bys své vlastní zájmy.
 • Kdybych v tobě nevyvolával negativní pocity ze špatných výsledků, neudělal bys nic pro to, aby ses zlepšil

 

Vliv na nás a ostatní

Soudce je hlavním sabotérem a z velké části původcem našich pocitů úzkosti, neštěstí a utrpení.

Je také příčinou mnoha konfliktů ve vztazích.
Udržuje nás nespokojené tím, že říká: Budeš šťastný, AŽ… Je to lež, protože nám tím říká, že teď nemůžeme být šťastní, protože ještě není to kýžené AŽ.

A druhá lež je ta, že až nastane ono AŽ, nebudeme šťastní, protože Soudce nám předhodí další AŽ.

 

Jak oslabovat Soudce

Nefungují dvě věci – ignorování a bojování proti němu. V tomto případě bude Soudce ještě více zesilovat svůj hlas a snažit se získat naši pozornost a bude o to více hledat chyby a obviňovat.

Co tedy dělat?

 1. Všímat si ho
  Soudce můžeme oslabit tím, že rozpoznáme myšlenky a pocity, které mu patří a označíme je jako lež, kdykoliv je zpozorujeme.

   

  Vypadá to následovně:
  Místo: „Nezvládnu to.“ si řekněte: „Můj soudce říká, že to nezvládnu“.
  Podobně místo: „Udělal jsi to schválně, abys mě potopil.“ řekněte: „Můj soudce říká, že jsi to udělal schválně, abys mě potopil“.

  Cítíte ten rozdíl? V prvním případě soudce okupuje celou vaši mysl. V druhém případě ho již vidíme a máme prostor se rozhodnout, zda mu věřit či ne.

   

 2.  Uznat a poděkovat
  Jako krok dva můžeme jít ještě dál.
  Uznáme a zvážíme soudcovi připomínky a poděkujeme mu. Laskavě mu řekneme, že jsme jeho zprávu přijali a že to zvládneme. A že si tedy může dát pohov.

   

   

 3. Až se Soudcova myšlenka vrátí (což je jisté), opakujte tento proces s trpělivostí.

 

A co váš soudce?

Na závěr připojuji otázky k zamyšlení, abyste hlas svého Soudce snáze rozpoznali.

 • Jak se obvykle projevuje váš Soudce?
  ◦ Směrem k vám?
  ◦ Směrem k ostatním?
  ◦ Směrem k událostem?
 • Za jakým AŽ se právě nyní ženete? Jaké AŽ podmiňuje vaše štěstí a pohodu?
 • Co by se změnilo ve vašem pracovním nebo osobním životě, pokud byste výrazně oslabili hlas vašeho soudce?

Vrchní sabotér Soudce – náš vnitřní kritik

Vrchní sabotér Soudce – náš vnitřní kritik ​Také znáte ten hlas ve své hlavě, který říká, že jste něco udělali špatně, předhazuje vám chyby, které jste udělali, ale i ty, které byste mohli udělat? Nebo říká, co vše bylo špatně na nějaké situaci anebo jak jsou hrozní...

Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům – nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavě

Podcast: Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům - nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavěNedávno jsem dostala zpětnou vazbu od bývalé účastnice výcviku systemického koučování na tento podcast o Pozitivní inteligenci. Helena není jediná, komu se podcast...

Lži sabotérů – které z následujících „pravd“ znáte ze své hlavy?

V článku „Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry (1/2)“ jsme se poprvé setkali s devíti Sabotéry. Dnes vám nabízím jedno cvičení, které používám na svých workshopech.
Níže naleznete devět „sad“ otázek, přičemž každá sada patří jednomu Sabotérovi.

Pochytali jste své Sabotéry? Je čas posílit svého Mudrce/Vědmu (2/2)

Pochytali jste své Sabotéry? Je čas posílit svého Mudrce/ Vědmu (2/2) V minulém článku Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry jsme si zabývali Sabotéry, hlasem našeho mozku přežití, který nás pohání pomocí negativních emocí, strachu,...

Co mi dal program Pozitivní inteligence – Mental Fitness

Co mi dal program Pozitivní inteligence – Mental Fitness Jak funguje náš mozek? Jaké schopnosti má naše mysl? Skutečně to, co si myslíme o lidech a situacích ovlivňuje, jak jednání dopadnou? Utvářejí naše myšlenky náš svět? Podobné otázky mě vždy fascinovaly. A tak...

Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? (1/2)

Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry. (1/2) Daří se vám plnit vaše cíle a úkoly, ale cítíte se vyčerpaní a že se musíte do práce nutit? Pořád vám v hlavě zní: ještě tohle a tohle, ty se vůbec nesnažíš, to dopadne špatně, to bude zase...
Mgr. Pavla Pavlíková, PCC

Mgr. Pavla Pavlíková, PCC

je koučka, horolezkyně a rozmazlující panička své bearded collie – Genýska. Vždy ji zajímaly otázky typu: „Jak funguje náš mozek? Jaké schopnosti má naše mysl? Utvářejí naše myšlenky náš svět?“. Není tedy divu, že od r. 1997 se věnuje práci s lidmi a hlavně jejich rozvoji. Zabývá se zkoumáním a upravováním myšlenkových vzorců svých klientů tak, aby je nebrzdily a byly jim více k užitku. A také věří ve schopnosti každého člověka; v to – že každý člověk je nedocenitelný originál.

Sledujte mě na:

Lži sabotérů – které z následujících „pravd“ znáte ze své hlavy?

Lži sabotérů – které z následujících „pravd“ znáte ze své hlavy?

Lži sabotérů – které z následujících „pravd“ znáte ze své hlavy?

V článku „Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry (1/2)“ jsme se poprvé setkali s devíti Sabotéry. Dnes vám nabízím jedno cvičení, které používám na svých workshopech.

Stáhněte si e-book zdarma

Níže naleznete devět „sad“ otázek, přičemž každá sada patří jednomu Sabotérovi.

Které lži s vámi rezonují a znáte je ze své hlavy?

A umíte jim přiřadit správné Sabotéry?

Pokud ne, nevadí – řešení naleznete v odkazu na konci článku.

Pro ty z vás, kdo jste na mých stránkách poprvé připomínám, že:

Sabotéři sídlí ve starších částech našeho mozku a jsou spojeni s přežitím a reakcí „bojuj nebo uteč“.

Pohánějí nás přes negativní emoce, díky čemuž sice dosáhneme nějakých výsledků, ale nikdy ne toho nejlepšího, čeho jsme schopni.

Spousta výzkumů ukazuje, že pomocí negativního podmiňování dosáhnete rychle nějaké úrovně, ale již se neposunete dál. Pomocí pozitivního podmiňování sice nejsme tak rychlí v dosažení základní úrovně, ale časem dosáhneme úrovně mnohem vyšší.“

Více informací o Pozitivní inteligenci a Sabotérech naleznete na webu zde a zde.

Pokud Vás cvičení zaujme případně jste zvědaví, jak vypadá pozitivní podmiňování přihlaste se do mých workshopů „Sabotéři“ nebo „Mudrc/Vědma“ a zvyšte tak svoji duševní zdatnost.

 

Co si z workshopů odnesete?

 • jak fungují sabotéři
 • čemu se vyvarovat
 • jak se uklidnit a pozitivně naladit
 • spoustu cvičení, jak se soustředit na současnou chvíli
 • dobijete energii
 • a v neposlední řadě se společně zasmějeme

To vše podle účastníků – viz zpětná vazba a reference

Přeji vám spoustu zábavy při poznávání svých Sabotérů.

Sada 1
 • Tohle je vážně nepříjemné. Možná by se to nějak samo vyřešilo, kdybych to nechal být.

 • Když tento problém vyřeším teď‘, zraním tím něčí city. Raději to nechám být.

 • Dostanu-li se s ostatními do konfliktu, můžu ztratit vztah, který s nimi mám.

 • Raději nebudu ostatním oponovat, než abych dělal scény.

Sada 2
 • Buď mám situaci pod kontrolou, nebo se mi vymyká. Jiná možnost není.
 • Budu-li pracovat dostatečně tvrdě, budu schopen (a dokonce bych měl) převzít velení nad situací, aby se vyvíjela tak, jak si představuji.

 • Ostatní chtějí a potřebují, abych je kontroloval. Vycházím jim vstříc.

 • Nikdo mi neříká, co mám dělat.

Sada 3
 • Centrem všeho je racionální mysl. Pocity jen odvádí pozornost a nejsou relevantní.

 • Mnoho lidí přemýšlí iracionálně a nedbale.

 • Potřeby a emoce ostatních lidí mě odvádí od mých projektů.

 • Potřebuji se uzavřít před rušivými vlivy okolí.

 • Nejvíce si cením vědomostí, pochopení a vhledu.

Sada 4
 • Ve všem, co dělám, musím být nejlepší.

 • Pokud v tom nedokážu vyniknout, nemá smysl to dělat.

 • Musím být schopný a úspěšný.

 • Můžu být vším, čím budu chtít.

 • Dokud jsem úspěšný a pro ostatní dobrý, jsem osobnost.

Sada 5
 • Kdy už se pokazí i ten zbytek?
 • Bojím se, že pokud udělám chybu, ostatní mi hned půjdou po krku.

 • Chci lidem důvěřovat, ale zjišťuji, že jsem podezřívavý k jejich pohnutkám.

 • Potřebuji znát pravidla, i když je ne vždy dodržuji.

 • Život je plný nebezpečí a nástrah.

Sada 6
 • Abych byl dobrým člověkem, musím upřednostnit potřeby ostatních lidí před vlastními.

 • Vadí mi, když si lidé nevšimnou nebo neocení to, co jsem pro ně udělal. Umí být tak sobečtí a nevděční!

 • Dávám ostatním mnoho a nemyslím dostatečně na sebe.

 • Můžu přimět každého, aby mě měl rád.

 • Když nebudu ostatní zachraňovat já, kdo to udělá?

Sada 7
 • Toto mě nenaplňuje. Další činnost musí být mnohem zajímavější.

 • Život je příliš krátký. Musím ho žít naplno.

 • Negativní pocity mě štvou.

 • Musím zaujmout svou pozornost něčím poutavějším.

 • Proč se mnou nikdo nedokáže držet krok?

Sada 8
 • Správné je správné a špatné je špatné. Já znám správnou cestu.

 • Pokud to neumíš udělat perfektně, nedělej to vůbec.

 • Ostatní mají často příliš vágní standardy.

 • Potřebuji být lépe organizovaný a systematičtější než ostatní, aby se věci daly do pohybu.

 • Nesnáším chyby.

Sada 9
 • Nikdo mi nerozumí. Jsem chudák. Všechno špatné se vždy stane mně.

 • Zřejmě jsem značně znevýhodňován nebo mám výjimečně mnoho chyb.

 • Když se budu takto chovat, získám alespoň trochu lásky a pozornosti, kterou si zasluhuji.

 • Kéž by mě tak někdo uchránil před těmito vyčerpávajícími problémy.

Vrchní sabotér Soudce – náš vnitřní kritik

Vrchní sabotér Soudce – náš vnitřní kritik ​Také znáte ten hlas ve své hlavě, který říká, že jste něco udělali špatně, předhazuje vám chyby, které jste udělali, ale i ty, které byste mohli udělat? Nebo říká, co vše bylo špatně na nějaké situaci anebo jak jsou hrozní...

Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům – nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavě

Podcast: Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům - nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavěNedávno jsem dostala zpětnou vazbu od bývalé účastnice výcviku systemického koučování na tento podcast o Pozitivní inteligenci. Helena není jediná, komu se podcast...

Lži sabotérů – které z následujících „pravd“ znáte ze své hlavy?

V článku „Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry (1/2)“ jsme se poprvé setkali s devíti Sabotéry. Dnes vám nabízím jedno cvičení, které používám na svých workshopech.
Níže naleznete devět „sad“ otázek, přičemž každá sada patří jednomu Sabotérovi.

Pochytali jste své Sabotéry? Je čas posílit svého Mudrce/Vědmu (2/2)

Pochytali jste své Sabotéry? Je čas posílit svého Mudrce/ Vědmu (2/2) V minulém článku Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry jsme si zabývali Sabotéry, hlasem našeho mozku přežití, který nás pohání pomocí negativních emocí, strachu,...

Co mi dal program Pozitivní inteligence – Mental Fitness

Co mi dal program Pozitivní inteligence – Mental Fitness Jak funguje náš mozek? Jaké schopnosti má naše mysl? Skutečně to, co si myslíme o lidech a situacích ovlivňuje, jak jednání dopadnou? Utvářejí naše myšlenky náš svět? Podobné otázky mě vždy fascinovaly. A tak...

Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? (1/2)

Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry. (1/2) Daří se vám plnit vaše cíle a úkoly, ale cítíte se vyčerpaní a že se musíte do práce nutit? Pořád vám v hlavě zní: ještě tohle a tohle, ty se vůbec nesnažíš, to dopadne špatně, to bude zase...
Mgr. Pavla Pavlíková, PCC

Mgr. Pavla Pavlíková, PCC

je koučka, horolezkyně a rozmazlující panička své bearded collie – Genýska. Vždy ji zajímaly otázky typu: „Jak funguje náš mozek? Jaké schopnosti má naše mysl? Utvářejí naše myšlenky náš svět?“. Není tedy divu, že od r. 1997 se věnuje práci s lidmi a hlavně jejich rozvoji. Zabývá se zkoumáním a upravováním myšlenkových vzorců svých klientů tak, aby je nebrzdily a byly jim více k užitku. A také věří ve schopnosti každého člověka; v to, že každý člověk je nedocenitelný originál.

Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? (1/2)

Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? (1/2)

Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry. (1/2)

Daří se vám plnit vaše cíle a úkoly, ale cítíte se vyčerpaní a že se musíte do práce nutit? Pořád vám v hlavě zní: ještě tohle a tohle, ty se vůbec nesnažíš, to dopadne špatně, to bude zase hrůza, Franta to zas zkazí?

Stáhněte si e-book zdarma

Tenhle hlas patří našim Sabotérům. Myslí to s námi dobře, protože podle nich jsme líní a bez jejich bdělého kritického pohledu a neustálého nakopávání, ukazování, co děláme špatně my, druzí nebo co je špatně na situaci, bychom zvlčili, nic nedělali a špatně dopadli. Nepřipomíná vám to někoho? Sabotéři sídlí ve starších částech našeho mozku a jsou spojeni s přežitím a reakcí „bojuj nebo uteč“. Pohánějí nás přes negativní emoce, díky čemuž sice dosáhneme nějakých výsledků, ale nikdy ne toho nejlepšího, čeho jsme schopni. Spousta výzkumů ukazuje, že pomocí negativního podmiňování dosáhnete rychle nějaké úrovně, ale již se neposunete dál. Pomocí pozitivního podmiňování sice nejsme tak rychlí v dosažení základní úrovně, ale časem dosáhneme úrovně mnohem vyšší.

 

Čím to je?

 

Když fungujeme na základě negativních emocí, soustředíme se na sebe a svou obranu a přestáváme naslouchat a nejsme schopni vnímat podněty z okolí. Vzniká tunelové vidění, opakujeme svoje staré návyky a nemáme z čeho tvořit. Naše energie se soustředí na přežití. Naopak když jsme v pozitivních emocích, dokážeme vnímat různé názory, hlediska, zvažovat je, vidět souvislosti, naslouchat druhým i sobě, nebojíme se tolik, že uděláme chybu, čímž se vytváří živná půda pro inovace a kreativitu. Je to rozdíl mezi negativní a pozitivní spirálou. Představte si, jaké by to bylo, kdybychom se dokázali motivovat přes pozitivní emoce, jako je vášeň, smysl, zvídavost? Toto umí náš kreativní mozek, kde sídlí Mudrc/Vědma. Tím, že od dětství více používáme Sabotéry, mozek přežití, náš Mudrc/Vědma zakrňuje. Dobrá zpráva je, že můžeme posilovat náš kreativní mozek a oslabovat naše sabotéry.

 

Jak na to?

 

Nejprve poznejme protivníka, tedy svoje sabotéry, ať víme, koho chytat. Jaké jsou jejich reakce? Jaké negativní emoce jsou s nimi spojené? Jaké ospravedlňující lži nám předkládají, abychom si mysleli, že je potřebujeme?

 

Pojďme si je představit

 

Náš vrchní sabotér je Soudce. Hledá nedostatky v nás, v ostatních či v okolnostech. Trestá nás i druhé za minulé i současné chyby a nezdary, místo aby oceňoval. Používá například tuto ospravedlňující lež: „Kdybych tě neděsil představou špatných budoucích výsledků, nepracoval bys tak tvrdě ve snaze jim předejít.“ Soudce aktivuje ostatních 9 sabotérů, kteří mu pomáhají. Máme všechny tyto soudcovi komplice v sobě, z toho 2 až 4 jsou naši nejsilnější, kteří se nás snaží řídit. Tady uvádím velmi krátkou charakteristiku. Více informací o sabotérech najdete v e-booku, který je ke stažení zde.

Vyhýbá se obtížím, nepříjemným úkolům a konfliktům. „Tohle je vážně nepříjemné. Možná by se to nějak vyřešilo samo, kdybych to nechal být.“
Chce mít vše pod kontrolou, aby to bylo podle něj. „Buď mám situaci pod kontrolou, nebo se mi vymyká. Jiná možnost není.“
Musí neustále dosahovat výkonů a úspěchů. Vede k workoholismu. „Musím být schopný a úspěšný. Jen tak za něco stojím.“
Stále pomáhá ostatním, utěšuje, zachraňuje je a lichotí jim. Neřekne, co potřebuje on. „Abych byl dobrým člověkem, musím upřednostnit potřeby ostatních lidí před vlastními.“
Vše chce vyřešit pomocí logiky a rozumu; včetně vztahů. „Centrem všeho je racionální mysl. Pocity jen odvádí pozornost a nejsou relevantní. Mnoho lidí přemýšlí iracionálně a nedbale.“
Hledá nové a další činnosti, potřebuje být permanentně něčím zaměstnán. „Život je příliš krátký. Musím ho žít naplno.“
Trucuje, skládá se, chce to vzdát. Získává pozornost emočními problémy, je temperamentní nebo mrzutý. „Nikdo mi nerozumí. Jsem chudák. To špatné se stane jen mně.“
Perfekcionismus a extrémní potřeba řádu a organizace. Velmi kritický k sobě i k ostatním. „Pokud to neumíš udělat perfektně, nedělej to vůbec.“

Neustále pociťuje intenzivní úzkost ze všech nebezpečí života a silně se zaměřuje na to, co by se mohlo pokazit. „Kdy už se pokazí i ten zbytek? Život je plný nebezpečí a nástrah.“

Jak na sabotéry?

1) Zachytit sabotéra

Lapání sabotéra znamená, že když zpozorujeme projevy svého sabotéra, označíme ho. Například „Můj soudce mi říká, že to nezvládnu“. Nebo „Můj netrpělivý už chce zase začít něco jiného“. Tím, že takto pozorujeme svého sabotéra, znemožníme mu, aby ovládl celou naši mysl. Vytváří se zde prostor, kde se můžeme rozhodnout, co uděláme.

2) Přepnout na Mudrce/Vědmu – PQ Reps

Přepínání na Mudrce/Vědmu děláme pomocí jednoduchých 10sekundových cvičení, tzv. PQ Reps. Směřujeme pozornost na své smysly a své tělo, ukotvujeme se v tady a teď. Cílem je odlehčit hlavu a uvědomit si, že máme tělo, což aktivuje části mozku, kde sídlí Mudrc/Vědma.

Dva velmi jednoduché cviky – PQ Reps:

1. Přiložte k sobě palec a ukazováček jedné ruky a třete oba prsty o sebe. Takovou silou, abyste cítili rýhy na prstech. Soustřeďte se na ten pohyb a vjemy. Zkuste minimálně 10 vteřin, čím déle, tím lépe.

2. Cvik, který mě vždy spolehlivě rozesměje: zaměřte svoji pozornost na svoje prsty u nohou. Zahýbejte s nimi, můžete se pokusit jeden po druhém spočítat. Jak to jde?

Cvičení PQ Reps jsou užitečná hned dvojím způsobem. Tím, že aktivujete Mudrce/Vědmu, současně oslabujete svoje sabotéry, kteří se soustředí spíše na minulost nebo budoucnost. Soustředění se na přítomnost a vjemy jim nedělá dobře. Proto doporučuji používat PQ Reps i jako rituál předtím, než se pustíte do práce, důležité činnosti, před schůzkou. Čím více PQ Reps uděláte, tím více bude váš kreativní mozek aktivovaný a nabitý a bude pracovat pro vás.

V příštím článku se podíváme na další způsoby posilování Mudrce/Vědmy.

Tento článek vychází 25.3.2021 na portálu HR News.

Vrchní sabotér Soudce – náš vnitřní kritik

Vrchní sabotér Soudce – náš vnitřní kritik ​Také znáte ten hlas ve své hlavě, který říká, že jste něco udělali špatně, předhazuje vám chyby, které jste udělali, ale i ty, které byste mohli udělat? Nebo říká, co vše bylo špatně na nějaké situaci anebo jak jsou hrozní...

Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům – nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavě

Podcast: Tunelové vidění i návrat ke starým zlozvykům - nejen za to mohou naši osobní Sabotéři v hlavěNedávno jsem dostala zpětnou vazbu od bývalé účastnice výcviku systemického koučování na tento podcast o Pozitivní inteligenci. Helena není jediná, komu se podcast...

Lži sabotérů – které z následujících „pravd“ znáte ze své hlavy?

V článku „Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry (1/2)“ jsme se poprvé setkali s devíti Sabotéry. Dnes vám nabízím jedno cvičení, které používám na svých workshopech.
Níže naleznete devět „sad“ otázek, přičemž každá sada patří jednomu Sabotérovi.

Pochytali jste své Sabotéry? Je čas posílit svého Mudrce/Vědmu (2/2)

Pochytali jste své Sabotéry? Je čas posílit svého Mudrce/ Vědmu (2/2) V minulém článku Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry jsme si zabývali Sabotéry, hlasem našeho mozku přežití, který nás pohání pomocí negativních emocí, strachu,...

Co mi dal program Pozitivní inteligence – Mental Fitness

Co mi dal program Pozitivní inteligence – Mental Fitness Jak funguje náš mozek? Jaké schopnosti má naše mysl? Skutečně to, co si myslíme o lidech a situacích ovlivňuje, jak jednání dopadnou? Utvářejí naše myšlenky náš svět? Podobné otázky mě vždy fascinovaly. A tak...

Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? (1/2)

Stojí vás výsledky spoustu energie a sil? Je čas chytit svoje Sabotéry. (1/2) Daří se vám plnit vaše cíle a úkoly, ale cítíte se vyčerpaní a že se musíte do práce nutit? Pořád vám v hlavě zní: ještě tohle a tohle, ty se vůbec nesnažíš, to dopadne špatně, to bude zase...
Mgr. Pavla Pavlíková, PCC

Mgr. Pavla Pavlíková, PCC

je koučka, horolezkyně a rozmazlující panička své bearded collie – Genýska. Vždy ji zajímaly otázky typu: „Jak funguje náš mozek? Jaké schopnosti má naše mysl? Utvářejí naše myšlenky náš svět?“. Není tedy divu, že od r. 1997 se věnuje práci s lidmi a hlavně jejich rozvoji. Zabývá se zkoumáním a upravováním myšlenkových vzorců svých klientů tak, aby je nebrzdily a byly jim více k užitku. A také věří ve schopnosti každého člověka; v to – že každý člověk je nedocenitelný originál.